5 نکته کاربردی : شناسایی صحیح بیماران

نکته 1)

حضور دو بیمار با اسامی مشابه :

به منظور پیشگیری از خطا ، مشخصات بیماران بایستی به‌ صورت خوانا و به روش یکسان در کل بیمارستان ، بر روی دستبندهای شناسایی نوشته شود . بدین منظور ، حداقل باید دو شناسه نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد بیمار (به روز ، ماه و سال ) با رنگ مشکی یا آبی در پس‌ زمینه سفید دستبند پرینت شود .

در صورت مشابهت نام و نام خانوادگی دو بیمار بستری ، ضروریست که علاوه بر اطلاعات بالا ، “نام پدر” بیمار نیز در دستبند شناسایی درج گردد .

همچنین به منظور هشدار دادن به کادر درمان ، باید عبارت “احتیاط : بیمار با اسامی مشابه” بر روی پرونده بیمار نوشته شود .

نکته 2)

شناسایی اشتباه به دلیل استفاده از شماره تخت یا اتاق بیمار :

تاکید می‌شود که هیچ‌گاه از شماره اتاق یا تخت بیمار ، برای شناسایی وی استفاده نشود چرا که ممکن است با جابجایی ، انتقال و یا ترخیص بیمار و قرار گرفتن یک بیمار جدید بر روی آن تخت ، خطا ایجاد شود و ایمنی بیمار به خطر بیافتد .

همانطور که در پستهای قبلی گفته شد ، در شرایط عادی باید از دو شناسه‌ی “نام و نام خانوادگی و تاریخ تولد” برای شناسایی بیماران استفاده گردد .
همچنین مازاد بر این دو مورد، سایر شناسه‌هایی که در صورت صلاحدید مراکز درمانی ، در گروه‌های خاص بیماران (مثل بیماران مجهول الهویه یا مبتلا به اختلالات روانی) ، می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد ، عبارتند از :
✔شماره پرونده‌ی بیمار
✔نام بخش (در شناسه‌های نمونه‌های ارسالی به واحدهای پاراکلینیک ، اجباری است.)
✔نام بیمارستان (در انتقال بین بیمارستانی)

نکته 3)

زمان تحویل و دریافت دستبند شناسایی بیمار :

  • هنگام پذیرش و قبل از ورود بیمار به بخش ، دستبند شناسایی ، توسط بخش پذیرش تهیه و تحویل بیمار می‌شود . در هنگام پذیرش، حتما باید صحت اطلاعات مندرج بر روی دستبند شناسایی ، با بیمار یا یکی از بستگان درجه یک وی، کنترل شود .

بیمار باید دریافت باند شناسایی را در پرونده و به‌صورت کتبی ، تایید و امضا نماید .

یادآوری می شود که بخش های بیمارستانی باید به منظور تحویل بیماران در حین تعویض شیفت ، دارای ضوابط و مقررات مکتوب و مدون باشند .

  • هنگام ترخیص بیماران نیز ، دستبند شناسایی آنها تحویل بخش شده و امحا می‌گردد .

نکته 4)

اندازه‌ی دستبند شناسایی بیمار، باید متناسب با ساختار بدنی وی باشد و به نحوی بسته نشود که :

  1. تنگ بوده و باعث کشیدگی یا فشردگی پوست بیمار شود ؛
  2. آزاد بوده و از دست بیمار ، خارج گردد .

نکته 5)

برچسب نمونه‌ها باید حتما بر بالین بیمار (بعد از گرفتن نمونه و قبل از ترک بالین بیمار) بر روی لوله‌ها چسبانده شود .

چسباندن برچسب‌ها قبل از انجام نمونه‌گیری ، احتمال خطا را بالا می‌برد .

 

بیشتر بخوانید