یکی از موارد تضمین کننده‌ی ایمنی بیمار ، شناسایی صحیح وی می‌باشد

شناسایی بیمار ، از بدو ورود و در هنگام پذیرش بیمار، شروع شده و در طی ارائه‌ی مراقبت‌های سلامت نیز باید انجام شود

 

نکات مهم راهنمای شناسایی صحیح بیماران

یک روش پیشگیری از خطا در شناخت صحیح بیماران:

استفاده از “دستبند شناسایی” در کلیه بیماران بستری است.

محل مناسب برای بستن دستبند شناسایی بیماران ، بر روی بازوی دست غالب بیماران می باشد .

اندازه دستبند شناسایی باید متناسب با ساختار بدنی بیمار باشد و به نحوی بسته شود که منجر به فشردگی پوست بیمار نشود .

در صورت حضور دو بیمار بستری با نام و نام خانوادگی مشابه چه کنیم؟

الف) درج نام پدر بر روی دستبند شناسایی

ب) درج عبارت “احتیاط بیمار با اسامی مشابه” بر روی جلد پرونده بیمار، به منظور هشدار به کادر درمان

دستبند شناسایی در چه زمانی در اختیار بیمار قرار می گیرد و چه زمانی از وی دریافت می‌شود؟

– دستبند شناسایی بیماران ، توسط بخش پذیرش ، تهیه و هنگام پذیرش و قبل از ورود بیماران به بخش ، در اختیارشان قرار می گیرد .

– ضروری است که بیمار ، دریافت باند شناسایی را در پرونده و به صورت کتبی ، تایید و امضا نماید .

– هنگام ترخیص بیماران نیز دستبند شناسایی آن ها تحویل پخش می شود و امحا می گردد .

آیا می‌توان از شماره اتاق و تخت بیمار، به عنوان ملاکی برای شناسایی بیمار استفاده کرد؟

خیر؛ با جابجایی بیمار، احتمال خطا وجود دارد .

سیستم کدبندی رنگی در دستبندهای شناسایی چگونه است؟

رنگ قرمز ، برای شناسایی بیماران مبتلا به آلرژی

رنگ زرد ، برای شناسایی سایر گروه بیماران در معرض خطر (مانند بیماران مستعد سقوط ، ابتلا به زخم فشاری و یا ترومبوآمبولیسم وریدی)

راهکاری برای پیشگیری از وقوع حوادث ناگوار در دادن داروهای با هشدار بالا، ترانسفوزیون خون و غیره :

الزامی است که تطابق بیمار صحیح با اقدام درمانی صحیح ، توسط دو نفر از کادر حرفه‌ای واجد صلاحیت و به‌طور مستقل از یکدیگر کنترل شود .

نکاتی بسیار کلیدی در رابطه با فرایند شناسایی صحیح نوزادان

مواردی که الزامی است بر روی دستبند نوزادان قید شود :

 • نام و نام خانوادگی مادر ( نام پدر درمورد اسامی مشابه )
 • تاریخ تولد دقیق نوزاد
 • جنسیت نوزاد
 • ساعت تولد
 • شماره پرونده مادر

در اسرع وقت بعد از تولد نوزاد و قبل از ترک بلوک‌ زایمان ، باید برای نوزاد ، دوبانده شناسایی تهیه کرده و پس از چک مجدد با مشخصات مادر ، به مچ پاهای وی ببندید .

در صورتی که نوزاد دوقلو یا چندقلو است ، حتما بر روی دستبند شناسایی قید شود .

در صورت مفقود شدن مچ بند شناسایی یک نوزاد چه کنیم؟

اگر فقط یک مچ بند شناسایی نوزاد ، گمشده باشد :

باید برای نوزاد ، مچبند جدید تهیه کرده و به مچ پای او ببندید .

اگر هر دو مچ ‌بند شناسایی نوزاد ، گم شده باشد :

کلیه‌ی مچ‌ بندهای شناسایی نوزادان بستری در بخش را چک کرده و در صورتی که مغایرتی در این زمینه مشاهده نشد ، برای نوزاد ، دستبند جدید تهیه کنید .

نکاتی در رابطه با فرایند “شناسایی صحیح بیماران” قبل از عمل جراحی

در دو مرحله :

 1. دقیقاً قبل از ورود بیمار به اتاق عمل
 2. در اتاق عمل قبل از شروع پروسیجر جراحی

یکی از اعضای تیم جراحی، از بیمار درخواست نماید تا موارد زیر را به زبان آورد:

 • نام و نام خانوادگی
 • موضع عمل
 • نوع اقدام جراحیِ برنامه ریزی شده

سپس آن فرد باید خود اظهاری بیمار را با موارد زیر ، تطبیق دهد:

 • دستبند شناسایی بیمار
 • پرونده بیمار
 • رضایت عمل آگاهانه بیمار و چارت عمل

به منظور کاهش اتفاقات ناخواسته دارویی ، دستورات شفاهی دارو را محدود نموده و فقط در مواقع ارائه خدمات “اورژانس” به کار ببندید .

 

نکاتی کلیدی در رابطه با فرایند شناسایی صحیح بیماران در آزمایشگاه

برچسب کلیه نمونه های آزمایشگاهی باید شامل موارد زیر باشند:

 • نام و نام خانوادگی بیمار
 • نام پدر
 • تاریخ تولد بیمار
 • شماره پذیرش/ پرونده
 • نام بخش
 • نام آزمایشات مورد درخواست

برچسب نمونه ها باید حتماً بر بالین بیمار ( بعد از گرفتن نمونه و قبل از ترک بالین بیمار ) ، بر روی لوله ها چسبانده شوند .

برچسب مشخصات بیمار ، باید به نحوی به لوله/ ظرف نمونه گیری ، متصل شود که از بروز اشتباه ، پیشگیری نماید .

از چسباندن برچسب به درب ظروف نمونه‌گیری ، اجتناب شود .

پس از نمونه گیری از بیمار ، حتماً برچسب مشخصات را مستقیماً بر روی جداره لوله یا ظرف نمونه گیری بچسبانید ( نه بر روی درب آن ) .

اگر ابهامی در رابطه با برچسب نمونه گیری وجود داشت :

 • حتماً نمونه‌گیری مجدد انجام دهید ؛
 • فرایندی که منجر به اشتباه شده را بررسی کنید ؛
 • کادر متخصص مسئول را توجیه نمایید ؛