ارائه‌ مشاوره‌های كارساز و راهكار متناسب با نیاز و شرایط هر یك از سازمان‌ها، از مهم‌ترین ویژگی‌های خدمات شركت ایرسا ایمن در این بخش است. مهم‌ترین فعالیت‌های شركت توانش در این زمینه عبارت است از:

 • طراحی شركت توانش، دامنه‌ وسيعي از خدمات را براي ارايه‌ مشاوره، راهكار و طراحي شبكه‌هاي كامپيوتري باسيم و بي‌سيم ارائه مي‌كند. در يك تقسيم‌بندي كلي، مي‌توان خدمات توانش در اين حوزه را به دو دسته‌ شبكه‌هاي LAN و WAN و شبكه‌هاي Campus تقسيم كرد. گفتني‌ است، كابل‌كشي ساخت‌يافته (Structured cabling) و شبكه‌هاي محلي بي‌سيم يا Wireless LAN از  جمله مهم‌ترين خدمات ارايه شده در دسته‌ اول و راهكارهاي فيبر نوري و خدمات بي‌سيم پهن‌باند از جمله‌ مهم‌ترين خدمات ارايه شده در دسته‌ دوم خدمات توانش در اين حوزه قرار دارد.

 

   • شبكه‌هاي محلي (LAN)
   • شبكه‌هاي WAN

 • راه اندازی شركت توانش پس از ارايه‌ مشاوره به مشتريان براي طراحي و راه‌اندازي شبكه‌هاي كامپيوتري، تجهيزات مورد نياز براي راه‌اندازي شبكه را نيز به مشتريان ارايه مي‌كند و در نهايت شبكه‌ پيشنهادي را براي مشتريان پياده‌سازي مي‌كند.

 

   • ارايه‌ تجهيزات مورد نياز براي شبكه‌
   • راه اندازي و تامين نرم‌افزارها و برنامه‌هاي كاربردي مورد نياز در شبكه‌هاي كامپيوتر